Milí naši zákazníci, priatelia.
Toto sme nikdy nechceli napísať.
Je nám to veľmi ľúto, ale nie sme schopní, za danej situácie, ďalej pokračovať v prevádzkovaní Vinárne Reštaurácie pri Kaplnke.
Gastro bolo náročné vždy, aj bez pandémie a obmedzení, no tento posledný rok bol extrém.
Firmu sme museli dotovať už počas prvej vlny a čiastočná a oneskorená pomoc štátu nám straty znížila len minimálne. Predvianočné obdobie bolo vždy pre nás najdôležitejšie z pohľadu príjmov a opätovné obmedzenia nám spôsobili škody, ktoré už nemáme z čoho vykryť.
Končíme čisto z ekonomických dôvodov, nemáme finančné krytie na ďalšie dotovanie a nemôžeme si dovoliť zadĺžiť naše rodiny ešte viac.
Verím, že ste vždy cítili, že sme našu prácu milovali. Bolo nám s Vami super a budete nám veľmi chýbať, ale keď nevidíme svetlo na konci tunela, musíme to ukončiť.
Dovoľte, aby sme Vam zaželali pevné zdravie, optimizmus a pozitívne vízie do budúcnosti.

Ďakujeme za 6 krásnych rokov ktoré sme s Vami mali možnosť stráviť.
Ján Zúbrik a Ján Tisoň

O nás

História Vajnor
Prvá písomná zmienka o terajšej mestskej časti Vajnory pochádza z roku 1237, avšak prvé správy o osídlení sú až 2300 rokov staré.
V období Veľkomoravskej ríše tu boli poddanské osady Prača a Dvorník, ktoré patrili hradisku na bratislavskom hradnom kopci. Obyvatelia Dvorníka dodávali kráľovskému dvoru kvalitné vína, zatiaľ čo v Prači žili bojovníci, ktorí strieľali z praku alebo vyrábali zbrane.
Od roku 1307, kedy obec spadala pod kláštor v rakúskom Heiligenkreuzi, sa začal používať nemecký názov Weinern, v súvislosti s vinohradníctvom a vinárstvom, v ktorých Vajnorčania vynikali. Toto pomenovanie sa uchovalo až do súčasnosti v poslovenčenej podobe Vajnory.
V roku 1851 sa stali samostatnou obcou. Mestskou časťou Bratislavy sa Vajnory stali znovu až po druhej svetovej vojne, v roku 1946.
viac...